ติดต่อเรา
shopup.com
กัณหา ชาลี 7 DVD  (กชกร + มาฬิศร์ )
รหัส : TH_2127
หนึ่ง มาฬิศร์ เชยโสภณ,เงาะ กชกร นิมากรณ์,น้ำทิพย์ เสียมทอง
ราคา 350.00 บาท

01 พฤษภาคม 2566

ผู้ชม 2658 ผู้ชม

รับชมตัวอย่างก่อนได้ค่ะ

นักแสดง
หนึ่ง มาฬิศร์ เชยโสภณ,เงาะ กชกร นิมากรณ์,น้ำทิพย์ เสียมทอง


เรื่องย่อ
กัณหา-ชาลี (2539) มหาเวสสันดรชาดก เป็นชีวประวัติเรื่องหนึ่งในทศชาติชาดก กล่าวถึงพระชาติสุดท้ายของพระโพธิสัตว์ในการบำเพ็ญทานบารมี ก่อนจะทรงอุบัติเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า "มหาชาติชาดก" ในการเทศนา เรียกว่า "เทศน์มหาชาติ" สำหรับ กัณหาชาลี เป็น พระโอรสนาม "ชาลี" และพระธิดานาม "กัณหา" ของ พระเวสสันดร ต่อมา ชูชกได้ไปขอเด็กมาเป็นทาสรับใช้ซึ่ง พระเวสสันดร ก็ยกให้เป็นทานบารมี "ดูก่อนพ่อชาลีลูกรัก พ่อจงมาเพิ่มพูนบารมีของพ่อให้เต็ม จงช่วยโสรจสรงหทัยของพ่อให้เย็นชุ่มฉ่ำ ลูกรักขอลูกจงทำตามคำของพ่อ ขอลูกทั้งสองจงเป็นดังยานนาวาของพ่อไม่หวั่นไหวต่อสาครคือภพ เมื่อพ่อข้ามฝั่งคือชาติแล้ว จักยังมนุษย์ และเทวดาทั้งหลายให้ข้ามพ้นด้วย"

 

Engine by shopup.com